Kontakt

Zastúpenie HOTFOLK:

Zodpovedná osoba: Ján Baláž

Nový Svet 5933/21

97401
Banská Bystrica

Telefón: +421 944 524 576

mail: hotfolkofficial@gmail.com

 

Bankové spojenie:

IBAN: SK53 0900 0000 0051 7393 3071

mBank

 

IČO: 52912965

DIČ: 2121183306

 

Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 048/412 49 69
048/415 18 71
fax. č: 048/4124 693

Prepojenie na Facebook: